Skip to content
 • Brzim napretkom procesora i video analitike je omogućena primena u svim oblastima gde je potrebno vršiti video nadzor
 • Nadzor proizvodnih procesa
 • Nadzor spoljnog perimetra poslovnih i privatnih objekata
 • Tehnička rešenja:
  • IP Kamere
  • HDCVI Kamere
  • AHD Kamere
  • Hibridna integracija