Skip to content
  • Sa evidencijom radnog vremena i bez
  • Sa arhiviranjem prolazaka u dužem vremenskom periodu
  • Integracija sa sistemom video nadzora u realnom vremenu
  • Pristup otiskom prsta
  • Karticom / tag MIfare i 125Khz protokol
  • Prepoznavanje lica
  • Šifra