Skip to content
 • Postoji mogućnost integracije različitih oblika zaštite
 • Spoljni perimetar:
  • IC barijere
  • Mikrotalasne barijere
  • Kombinovane barijere
  • Detektori vibracija
 • Unutrašnji prostor:
  • IC detektori
  • Mikrotalasni detektori
  • Kombinovani detektori
  • Magnetni kontakti
 • Po potrebi može se proširiti zaštita od:
  • Poplava (kupatila, vešernice, hidroceli)
  • Požara (kuhinja, garaža, kotlarnica)
  • Curenje gasova (garaža, kotlarnica)
 • Dojava se vrši putem fiksne telefonske linije, GSM/GPRS/LTE ili interneta